Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Akciğer Kanseri Tarama Programı

 

Akciğer Kanseri Tarama Programı

Akciğer Kanseri dünyada en sık görülen 2. kanser türü olup, en sık öldüren 1. kanser türüdür. Dünya genelinde, tanı konduğunda akciğer kanserli hastaların %50’den fazlasında hastalık metastatik evrede, yani akciğer dışındaki organlara sıçramış  haldedir. O zaman hastalık ileri evre olarak kabul edilir ve bu evrede ameliyat şansı neredeyse yok denecek kadar azdır.

Amerika’da 2016’da beklenen yeni akciğer kanseri olgusu 224.000’dir. Bu, tüm kanserlerin %13’ünü oluşturmaktadır. Beklenen ölüm sayısı da 158.000’dir ve bu da kansere bağlı ölümlerin %26,5’ini oluşturmaktadır.

Akciğer kanserinde 5 yıllık sağ kalım, tüm evreler göz önünde bulundurulduğunda %17,7’dir. Yani akciğer kanserine yakalanan 100 hastadan sadece 17 tanesi en az 5 yıl yaşayabilmektedir.

Kanseri, bir akciğerin bir lobunda lokalize olan hastaların 5 yıllık sağ kalım şansı %55,2’yken, akciğerde ve lenf bezlerinde sınırlı hastalarda %28’e, uzak organlara yayılmış hastalarda da %4,3’e düşmektedir.

Bu nedenle akciğer kanserini erken evrede tespit etmek, diğer kanser türlerinde olduğu gibi hayat kurtarıcıdır. Malesef akciğer kanseri bulguları çoğu zaman diğer solunum yolu hastalıklarına benzediğinden hastalıktan şüphelenilmez, bu da zaman kaybına ve geç tanı konmasına sebep olur. Akciğer kanserinde diğer bazı kanser türlerinde olduğu gibi rutin bir tarama testi veya hastalığı, başlamadan öngörebilecek kesin bir metod yoktur. Buna rağmen Amerika ve Uzak Doğu’da yapılan bazı çalışmalar akciğer kanseri açısından riskli bireylere yapılacak “Düşük doz akciğer tomografisi“nin tarama testi olarak bir çok hastada erken evre hastalığı saptayabileceğini göstermiştir.

Biz de; 50 yaşın üzerinde, en az 20 yıldır günde 1 paket (veya 10 yıldır günde 2 paket) sigara içen bireylere Göğüs Hastalıkları uzmanına muayene olmasını ve düşük doz akciğer tomografisi çektirmelerini öneriyoruz. 50 yaşın altındaki sigara içicilerine ve yukarda bahsedilen sayılardan daha az miktarda sigara içenlere de etkin bir Sigara Bırakma Programına başvurmalarını öneriyoruz.