Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Astım

Astım, 7’den 70’e herkesi etkileyen önemli ve küresel bir sağlık problemidir. Sıklığı birçok ülkede hala giderek artmaktadır. Artan hava kirliliği, küresel ısınma, kentleşme, batılılaşma, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, teknolojideki ilerlemeler ile hayat tarzlarındaki değişiklik, fiziksel aktivitede azalma astım sıklığındaki artışa neden olarak görülmektedir. Farklılaşan Dünyamızda sıklığı artsa bile, antik çağlardan beri bilinen ve mücadele edilen en önemli havayolu hastalıklarından biridir. Günümüzde astım hastalarına sunulan tedavi seçeneklerinde büyük ilerlemeler kaydedilmektedir.
Astım kendi içinde farklılıklar gösteren bir hastalık grubu olarak kabul edilmektedir. Sebepleri, sonuçları ve sunulan tedavi seçenekleri ile birbirinden ayrılan farklı astım alt tipleri arasında;
• Allerjik astım
• Allerjik olmayan astım
• Geç başlangıçlı astım
• Obezite ilişkili astım sayılabilir.
Hastalık; havayollarında uzun süreli ve mikrobik olmayan bir iltihabi durumun sebep olduğu hırıltı, ötme, öksürük, nefes darlığı, nefes açlığı gibi bulgularla kendini belli eder. Bu bulgular zaman içinde dalgalanmalar gösteriyor. Sabah çok zinde uyanan bir astım hastası, gün içinde; kokular, etken olan allerjen ile temas, hava kirliliği, stres, egzersiz, soğuk hava ya da virüsler gibi tetikleyiciler ile aniden öksürük ve hırıltı krizleri yaşayabilir. Bu istenmeyen durumlar kişiyi gece uykusundan dahi uyandırabilmektedir.
Bu belirsizlikler ve astımın tamamen kontrol edilebilir bir hastalık olma durumu astım ile ilgili uzmanları, hastalarının astımı sanki hiç yokmuş gibi hissedebilmesi amacıyla özellikle üç temel durum ile ilgili yeterli koruma ve tedavi hizmeti vermesini gerektirmektedir.
1. Öncelikle astımı olan kişinin mevcut durumunun, hangi astım alt grubuna ait olduğunun ve o gruba ve kişiye özgü tetikleyici faktörlerin saptanması:
• Burada hastaların yaşamını, çocukluktan günümüze kadar detaylı bir şekilde dinlemek, bazen ise solunum testleri ve allerji testleri yararlandığımız yöntemler arasında sayılabilir.
2. İkinci olarak hastalığın sebep olduğu iltihabi duruma ve hastanın şikayetlerine yönelik tedavinin planlanması:
• Kişiye özgü doğru bir tedavi için kişinin bugün yaşadığı hayatı, günlük ihtiyaçlarını, mesleğini, yaşam tarzını, ev koşullarını bile detaylarıyla biliyor olmak gerekiyor. Kullanılan tedavi seçeneklerinin temelini astıma sebep olan iltihabi giderici tedaviler ve şikayetleri kontrol edici ilaçlar oluşturuyor. Fakat bu aşamada unutulmaması gereken, astım hastalarının, hiç nefes darlığı hissetmedikleri anlarda dahi havayolları şiş ve ödemli olabildiği ve bu nedenle kişinin tedavisi, astım hastalığını hiç hissetmeyecek düzeyde ayarlandıktan sonra ilaçları azaltmada çok temkinli olmanın gerekliliğidir. Acele etmek ataklara sebep olabilir. Bu nedenlerle ilaç azaltma kesinlikle sadece ilacı reçete eden uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Tedavinin en önemli yapıtaşı eğitimdir. Astım ilaçlarının çoğu, alışık olduğumuz şekliyle “ilaç yutmaktan” çok farklı olarak nefes ile kullanılan ilaçlardır. Bunları kullanmak bazen güçlük yaratabilmektedir. Astımla ilgilenen uzmanların hastası için en kolay kullanılabilir ilacı reçetelemesi ve bu ilacın nasıl kullanılacağını hastayla her karşılaşmada tekrarlaması mutlaka önerilmektedir. Kişinin ilaçlarının doz ve içeriğini dönemsel olarak değiştirmesi gerekmektedir. Astımı olan kişinin hastalığını tetikleyen etkenler ve astım tedavisi konusunda yeterince eğitimli olması, hastalığın şiddetini kolaylıkla hafifletebildiği bilinmektedir.
3. Astım ile ilgili doktor başvurusunda göz önüne alınması gereken son temel durum ise ek hastalık ve faktörlerin kontrolüdür.
• Allerjik rinit, mide rahatsızlıkları, uyku apne sendromu, virüsler ile ilgili solunum yolu hastalıkları, sigara bağımlılığı gibi hastalıklar ile ilgili koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar da astım tedavisinin olmazsa olmazıdır. Bir türlü kontrol altına alınmayan bir astım hastalığı, başka bir durum için yapılan basit bir müdahale ile bir anda hafifleyebilmektedir.