Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

İlaç Alerjileri

İlaçlara bağlı yan etkiler önemli bir sağlık sorunudur. Bu yan etkilerin %10-15’i alerji ile ilişkilidir. Erişkinlerde ilaç alerjisi çocukluk çağına göre daha sık gözlenmektedir. En sık alerjiye neden olan ilaçlar antibiyotikler ve ağrı kesicilerdir. Alerjik ilaç reaksiyonları erken (ilaç  alımını takiben ilk saatlerde) ve geç (ilk saatlerden sonra) görülebilir. Geç tip reaksiyonlar erken tipe göre daha sıktır.

İlaç alerjisi belirtileri nelerdir?

  • Kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık,
  • Dudaklarda, göz kapaklarında, yüzde  veya vücudun başka yerlerinde şişme,
  • Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, boğulma hissi,
  • Burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırık,
  • Yutkunamama, dilde şişme,
  • Karın ağrısı, ishal,
  • Kan basıncında düşme, bayılma

İlaç allerjisi tanısı nasıl konulur?

İlaç allerjisini tespit etmeye yönelik bir laboratuar testi bulunmamaktadır. İlaç alerjisinin değerlendirilebilmesi için, daha önce hangi ilaçlar ile sorun yaşandığı, ilaç alımı ile ortaya çıkan belirtilerin neler olduğu, bu belirtilerin şiddeti, nasıl ve ne kadar sürede düzeldiği gibi ayrıntılı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. İlaç alerjisini değerlendirirken hastanın ihtiyacına, daha önce yaşanan sorunun özelliğine göre şüpheli ilaçlar veya kullanılabilecek güvenli alternatif ilaçlar ile testler yapılmaktadır. Bunlar ilaçlar ile deri testleri ve/veya ilaç karşılaştırma testleridir. Deri testleri negatif sonuçlanırsa ilaç karşılaştırma testi yapılır. İlaç karşılaştırma testinde ilaç küçük dozlarda verilmeye başlanır ve eğer reaksiyon olmazsa belli aralıklarla doz giderek arttırılır ve hastanın alması gereken toplam doza tamamlanır. Reaksiyon gelişmezse ilaç alerjisi tanısı dışlanır, gelişirse ilaç allerjisi tanısı konur. İlaç ile karşılaştırma  testleri  riskli bir işlem olduğundan  bu testler yeniden canlandırma ünitesinin bulunduğu ortamlarda  ilaç allerjisi konusunda deneyimli bir allerji uzmanı tarafından yapılmalıdır. İlaç alerjisi şüphesi olan hasta, alerji uzmanı tarafından değerlendirilmeden ve uygun testler yapılmadan aynı ilacı/ aynı gruptan ilacı kullanmamalıdır. İlaç alerjisi kesinleşen hasta kullanmaması gereken ilaçların isimlerini taşıyan bir belgeyi her zaman yanında bulundurmalıdır.

Çapraz ilaç reaksiyonlarının engelenmesi için hasta kendi ilaç allerjileri konusunda doktorunu mutlaka bilgilendirmelidir.

İlaç desensitizasyonu nedir?

Belirli bir ilaca karşı alerji tanımlayan hastalarda bu ilacın tekrar kullanılması gerekiyorsa (alternatif yoksa) ilacın uygun bir yöntemle tekrar verilmesi gerekir. Hastaya  alerjik olduğu ilacın küçük dozdan başlanarak belirli zaman aralıkları ile artırılarak verilmesine ve sonunda hastanın bu ilacı kullanabiliyor (tolere edebiliyor) olması işlemine  “desensitizasyon” denir. Genel olarak desensitizasyon riskli bir işlem olduğundan anaflaksi konusunda deneyimli bir ekibin ve yeniden canlandırma ünitesinin bulunduğu ortamlarda yapılmalıdır. Desensitizasyon sırasında %30 ile %80 hastada alerjik reaksiyonlar görülebilir. Hastaların bir çoğunda bu reaksiyonlar tedavi edici düzeydedir. Hastanemizde ilaç desensitizasyonu uygulamaları 2015 yılında başlanmıştır. Bugüne dek, monoklonal antikorlar ve kanser ilaçları ile desensitizasyon uygulamaları yapılmıştır.