Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel akciğer hastalığı akciğer dokusunun sertleşmesi olarak tanımlanabilir. Akciğerlerimiz, aldığımız temiz havadaki oksijenin burada bulunan damarlara geçmesi ve kirli havanın ise dışarıya atılmasıyla görevli süngerimsi yapıda yumuşak organlardır. Eğer akciğer dokusu kalınlaşır ve sertleşirse aldığımız havadaki oksijen kan damarlarına ulaşamaz. Bunun sonucu olarak hastada öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkar. Genellikle bu grup hastalıkta çok fazla balgam çıkarma yakınması bulunmaz. İnterstisyel akciğer hastalığının ileri safhalarında oksijen taşıma kapasitesi çok azalır ve solunum yetmezliği gelişebilir.

Hastalığın nedenlerine bakıldığında romatizmal hastalıklar, güvercin, kümes hayvanları gibi bazı hayvanların tüylerindeki organik ajanlar, yoğun sigara içimi, mantarlar, organik tozlar, bazı mesleklerde ortam kirliliği sayılabilir. Ancak interstisyel akciğer hastalıklarının bir kısmında da belirli bir neden bulunamayabilir. Bu hastalık grubunda solunum fonksiyon testleri hem tanı hem de takipte önem taşır. Bunun yanı sıra tanıda kan tetkikleri, bronkoskopi ile akciğer yıkama sıvısı veya akciğer biyopsisi alınması ve akciğerin cerrahi biyopsisi kullanılabilir.

Hastalığa tanı konulduktan sonra neden biliniyorsa öncelikle bu düzeltilmelidir. Eğer sebep evde beslenen bir hayvan veya mesleki bir maruziyet ise hastanın bu ortamdan uzaklaşması önerilir. Bununla yeterli düzelme sağlanamazsa kortizon tedavisi verilebilir. Genellikle interstisyel akciğer hastalıklarının tedavisi uzun süreli (3-12 ay veya daha uzun) bağışıklığı baskılayan ilaçlardan oluşur. Tedaviye başlandıktan sonra takipte şikayetlerin sorgulanması, muayene bulguları, solunum fonksiyon testleri ve 6 dakika yürüme testi sonuçlarına göre tedavi şekillendirilir. Daha önce tedavisi olmayan bir grup interstisyel akciğer hastalığında, yeni ilaçlar geliştirilmekte ve belirli hasta gruplarında olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bunun yanı sıra, hastalık uzun yıllar tedavisiz kalmışsa veya kortizon tedavisine yanıtsız bir hastalık tipi mevcutsa sadece destek tedavi verilir. Destek tedavide; hastanın öksürük yakınmasını azaltacak ilaçlar, solunum yetmezliği varsa sürekli oksijen tedavisi önerilmesi ve solunum fizyoterapisi sayılabilir. Bunların dışında tedaviye yanıt alınamayan bir grup hastada akciğer nakli düşünülebilir.