Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hava yollarının genellikle geri dönüşlü olmayan darlığı ve önplanda nefes darlığı ile karakterize bir hastalıktır. En sık bilinen nedeni sigara kullanımı olup 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içiyor olmak KOAH gelişimi için risk kabul edilmektedir. Sigara dışında kirli ortamda çalışma veya bazı mesleki maruziyetler de KOAH’a neden olabilmektedir. Sigara içmeyen kişilerde, pasif sigara içiciliği de KOAH nedenleri arasında sayılmaktadır, ancak bu grupta KOAH’ın en sık nedeni biomas denilen organik yakıt kullanımı (tandır, tezek), küçük ortamlarda yemek pişirme ve bunun dumanına maruz kalma olarak bilinmektedir. Hastalar genellikle 50 yaş üzerindedir ve büyük çoğunluğu sigara içiminin de erkekler arasında daha yaygın olduğunu destekler şekilde erkekler oluşturmaktadır.

Hastalar uzun süreli hırıltılı solunum, öksürük, balgam çıkarma, nefes alma güçlüğü gibi şikayetlerle doktora başvururlar. Burada yapılacak muayene ile hastaların akciğer seslerinin havayolu darlığı ile uyumlu olacak şekilde değiştiği gözlenir. Kesin tanı solunum fonksiyon testinde havayolu darlığı gösterilerek konulur. Hastaların akciğer filmlerinde havayolu darlığına ve akciğer dokusunun harabiyetine ait bulgular görülebilir. Ancak bu hasta grubunun akciğer grafisi ile izleminin en önemli nedenlerinden biri, akciğer kanseri açısından da yüksek riskli bir grup olmasıdır.

Hastalığın tedavisi; havayolu darlığını ve dolayısıyla hastanın şikayetlerini mümkün olduğunca düzeltmeye yönelik solunum yoluyla kullanılan ilaçlardır. KOAH tedavisinde ağız yoluyla kullanılan ilaçlar bulunsa da, tedavinin temelini solunum yoluyla kullanılan ilaçlar oluşturur ve bunların yeterli olmadığı durumlarda ağız yoluyla tedavi bunlara eklenir. Hastalık enfeksiyon, kirli hava, kalp yetmezliği gibi nedenlerle zaman zaman alevlenebilir. Bu durumda ihtiyaca göre antibiyotikler, kortizon veya idrar söktürücü tedaviler de verilebilir.

Hastalığın ileri evrelerinde tabloya parmak uçları ve dudaklarda morarma, hastanın efor kapasitesinde belirgin azalma, bacaklarda ödem eşlik edebilir. Bu durumda hastanın solunum yetmezliği olup olmadığı değerlendirilmelidir. Oksijen seviyeleri düşük hastaların evde uzun süreli oksijen tedavisi kullanması gerekir. Daha ağır KOAH grubunda oksijen eksikliğinin yanı sıra karbondioksit yüksekliği de gelişmeye başlar. Bu grup hastalar için oksijene ek olarak hastaya solunum cihazı ile destek vermek gerekir.

Hastalığın kötüye gidişini önlemenin en iyi yolu; sigarayı bırakmak, grip ve zatürre aşılarını zamanında ve düzenli yaptırmaktır. Bu kronik hastalığın seyrinde alevlenmelerin tedavisi, gerektiğinde oksijen ve solunum cihazı tedavisine başlanması ve akciğer kanseri açısından kontrol yapılması amacıyla bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından takip mutlaka gereklidir.