Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Solunum Fonksiyon Testleri

 

Akciğerlerinizin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için yapılan bir grup teste solunum fonksiyon testleri denilmektedir. Bunlardan en temeli ve en sık uygulananı spirometridir. Bu testte hastadan normal sakin solunumu takiben alabileceği maksimum düzeyde nefes alması, sonrasında kuvvetle akciğerlerindeki havayı sonuna kadar boşaltması istenir. Bu test

gibi akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Nefes alma ve verme manevralarının kuvvetli ve maksimum düzeyde yapılması gerektiğinden hastaların bir bölümü bu testi doğru yapamamaktadır. Bu gruba özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, engelliler dahildir. Spirometriye uyum gösteremeyen ve testi tam anlamıyla doğru yapamayan  hastalarda impuls ossilometri (IOS) adı verilen bir başka test yapılmaktadır.  IOS, normal sakin solunumda hastanın havayolu direncini ölçme prensibine dayanır ve çok küçük çocuklarda bile uygulanabilmektedir. Özellikle astım ve KOAH gibi hastalıklarda daha kıymetli olduğu düşünülmektedir. Spirometri nispeten yaygın bir test olmakla birlikte, solunum laboratuvarında IOS cihazı bulunduran ve bu testi uygulayabilen merkez sayısı ülke çapında bir elin parmaklarını geçmemektedir.

İnterstisyel akciğer hastalıklarının takibinde kullanılan bir başka test de difüzyon testidir. Bu test sırasında hastaya karbonmonoksit içeren hava solutulup, hastanın solukla geri verdiği havada karbonmonoksit konsantrasyonuna bakarak, akciğerden kana bu gazın ne kadar geçebildiği değerlendirilir. Buna akciğer difüzyon kapasitesi denir.  Eğer akciğer dokusunda interstisyel akciğer hastalığındaki gibi sertleşme varsa, akciğerin difüzyon kapasitesi düşer. Bu grup hastalığın tedavi yanıtını izlemek ve hastalığın seyrini takip etmek için gereken en önemli testlerden biridir.

Daha az sıklıkla kullandığımız solunum fonksiyon testleri arasında akciğer alt hacimleri ölçümü, ağız içi basınçları ölçümü de sayılabilir. Ağız içi basınçları ölçümü özellikle nöromusküler (kas-sinir zaafiyeti) hastalığın takibinde kıymetli bir testtir. Bu testler sadece hastanemiz gibi özellikli merkezlerde bulunmaktadır.