Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Torakoskopik Cerrahi – Video Yardımlı Göğüs Cerrrahisi (VATS)

 

Torakoskopik cerrahi tekniği yani VATS, bir kamera yardımı ile göğüs kafesinin içinin görüntülendiği ve ameliyat giriş yerleri için en az doku hasarı oluşturarak operasyonların yapılabildiği cerrahi tekniktir. Açık cerrahiye oranla yarattığı avantajlardan dolayı günümüzde göğüs cerrahisi pratiğinde oldukça sık tercih edilmekte, kliniğimizde de en sık kullanılan operasyon tekniği olarak öne çıkmaktadır.

Torakosopik cerrahi, günlük konuşmada ‘kapalı / kameralı ameliyat’ tabiri ile ifade edilen operasyon tekniğinin göğüs boşluğu için uygulanan şekli olarak kabaca tarif edilebilir. VATS prosedüründe, göğüs duvarına küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden torakoskop adı verilen bir kamera ve tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilir. Kamera aracılığı ile göğüs boşluğunun her köşesi görüntülenebilmekte ve monitöre yansıtılmakta, hasta başında olan cerrah da monitörden takip ettiği görüntü üzerinden ameliyatı gerçekleştirmektedir. Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür. Solunuma destek olan kaslara en az hasar verilir ve kaburgalar esnetilmeden ameliyat gerçekleştirilir. Bu gibi olumlu özellikleri ile VATS, açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir. Bu avantajları sayesinde hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük hayatlarına en kısa sürede geri dönebilmektedir.

VATS, göğüs cerrahisinde hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Akciğer zarı hastalıkları, iki akciğerin arasında bulunan mediasten bölgesine ait hastalıklar ya da akciğer kanserleri gibi akciğerin kendi dokusuna ait birçok hastalıkta VATS tekniği güvenle uygulanabilmektedir. Açık teknikle yapılabilen ameliyatların bir çoğu VATS ile eksiksiz bir şekilde yapılabilmektedir.

VATS ile sıklıkla gerçekleştirilen operasyonlar;

 • Akciğer biyopsileri, akciğerden nodül çıkarılması ameliyatları (wedge rezeksiyon)
 • Akciğer kanseri ameliyatları /akciğer rezeksiyonları (lobektomi, segmentektomi gibi)
 • Lenf nodu biyopsileri
 • Mediasten (akciğerler arası orta göğüs boşluğu) kitlelerinin biyopsileri /çıkarılması
 • Timus bezi veya timoma (timus bezi kitleleri) ameliyatları
 • El terlemesi ameliyatları
 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı) cerrahisi
 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları
 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri, ameliyatları
 • Göğüs kafesi içi sıvı birikimi (plevral efüzyon) cerrahileri (drenaj / plörodez)
 • Kalp zarı (perikard) içi sıvı brikimi için cerrahiler (perikard penceresi açılması)
 • Diyafram cerrahisi (plikasyon/defekt onarımı)

Sağladığı avantajlardan dolayı günümüzde açık cerrahi teknik yerine mümkünse VATS tercih edilmektedir. Ancak kimi durumlar VATS tekniğinin uygulanmasına engel olabilmektedir. Böyle durumların mevcudiyetinde açık cerrahi tercih edilmekte ya da ameliyat esnasında açık cerrahi tekniğe dönüş gerçekleşebilmektedir. Bu tip engel teşkil edecek durumlar özellikle göğüs kafesi içerisinde kamera ve cerrahi aletlerin kullanılması için alan bırakmayan yapışıklık durumlarıdır. Bu yapışıklıklar daha önce geçirilen akciğer ameliyatları, akciğer ve göğüs içi enfeksiyonlar veya göğüs bölgesine uygulanan radyoterapi tedavisi nedeniyle oluşabilmektedir.

Sonuç olarak VATS tekniği, güncel göğüs cerrahisi pratiğinde tecrübeli ellerde çok verimli ve güvenle uygulanmaktadır. Birçok ameliyatın eksiksiz gerçekleştirilebilmesi ve sağladığı avantajları nedeniyle çoğu zaman açık cerrahiye tercih edilen ameliyat tekniği olarak öne çıkmaktadır.

Biz de kliniğimizde, ülkemizde ilk kullanılmaya başladığından beri, torakoskopik ameliyatları yüksek oranda tercih ediyoruz. On yılı aşkın süredir birlikte çalışan ekibimiz, torakoskopi konusundaki deneyimi ve bilgi birikimiyle yurt içi kongre ve kurslarda eğitici olarak da görev almaktadır.