Bize Mesaj Yoluyla da Ulaşabilirsiniz!

Hemen Randevu Al

Uyku Apne Sendromu

Uyku apne sendromu uykuda tekrarlayan nefes durmaları (apne) ve horlamayla tanımlanan bir uyku hastalığıdır. Tek başına horlama, nefes durmaları eşlik etmiyorsa “basit horlama” olarak adlandırılır. Normal bir kişide saatte 5 adetten az nefes durması normal kabul edilir. Eğer nefes durmaları saatte 5 adetten fazlaysa ve kişide gündüz aşırı uyku hali, yorgun uyanma gibi şikayetler varsa veya bu şikayetlerin yokluğunda nefes durmaları saatte 15 adetten fazlaysa “uyku apne sendromu” tanısı konur. Uyku apne sendromu olan hastalarda horlama, sık sık uyanma, boğularak uyanma, uykudan sıçrayarak uyanma, gözlenen nefes durması peryotları, sabah yorgun ve dinlenmeden kalkma, gün içinde aşırı uyku hali görülür. Uyku apne sendromu hayati tehdit eden sonuçlar doğurabileceği için önemli bir konudur. Hastada birden çok ilaç kullanılmasına rağmen yüksek tansiyon kontrol edilemiyorsa uyku apne sendromu akla getirilmelidir. Uykuda nefes durmaları nedeniyle kalbin üzerine normalden daha çok yük getirilmiş olur. Bu nedenle uykuda kalp krizi ve ani ölüm sıklığı artmaktadır. Bunun yanı sıra hastanın gündüz aşırı uykulu olması nedeniyle  çalışırken iş kazaları, trafikte araç kullanırken de trafik kazaları görülebilir.

Hastalığa tanı konulabilmesi için yukarıda listelenen şikayetleri olan hastalara polisomnografi adı verilen  uyku testinin yapılması gerekir. Bu test uyku laboratuvar şartlarında, bir gece boyunca yatmayı gerektirir. Beyin dalgaları, göz, çene, kas, göğüs ve karın hareketlerinin, kalp atışlarının, burundan hava akımının takip edilmesine olanak sağlayan kablo sistemi hastaya bağlanarak tüm gece boyunca uykuda hasta takip edilir. Bu kablo sisteminden alınan veriler bilgisayar ortamında kaydedilir ve kaydın sonunda uyku uzmanı tarafından kayıt incelenerek hastanın ne kadar süre uyuduğu, bu sürenin ne kadarının yüzeyel, ne kadarının derin uykuda geçtiği, tüm uyku sırasında saat başına nefes durma sayısı hesaplanır. Buna göre uyku apne sendromu tanısı konulur.

Uyku apne tanısı konulan hastalarda tedavi; uyku boyunca sadece burun veya ağız ve burnu içine alan bir maske aracılığıyla solunum cihazı kullanılmasıdır. Bu cihaz hastanın uykusu sırasında nefesinin durmasını ve buna bağlı gelişen şikayetleri engeller. Sonuç olarak uyku apne sendromunun erken tanı ve tedavisiyle ileride gelişebilecek kalp hastalıklarına ve ani ölüme engel olunabilir.